Liên hệ
[Đăng ngày: 03/11/2015]

Thông tin liên hệ

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải III

189 Kinh Dương Vương – P.12 – Q.6 – Tp. Hồ Chí Minh

(Dãy B – Lầu 1)

Điện thoại                  : 08 3877 6751

Fax                              : 08 3877 6751

Email                          : libgtvt3@gmail.com

1.      Giám đốc: ThS. Bùi Thị Minh Phương

Email: minhphuonggtvt3@gmail.com

Văn phòng: 08 3877 6751 – 08 3875 4542(108)

2.      Phòng đọc – mượn – báo, tạp chí

Điện thoại: 08 3877 6751 – 08 3875 4542(107)

3.      Phòng phát hành

Điện thoại: 08 3877 6751 – 08 3875 4542(107)

 

1