LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :

Số người truy cập: 626.789
Đang online: 11
Danh mục tài liệu mới
[Đăng ngày: 01/06/2016]
  Thông báo tài liệu mới quí II - 2016 (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 01/06/2016]
    Thông báo tài liệu mới quí I - 2016 (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 14/01/2016]
 

Nghiệp vụ chuyên sâu kế toán trường học. Hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý thu, chi tài chính trong ngành giáo dục – đào tạo năm 2015

Tác giả: Tài Thành, Vũ Thanh (Sưu tầm và HTH)

Mô tả: H.: Tài chính, 2015. – 423tr; 29cm

Kho 1: 01c (Xem tiếp) 
[Đăng ngày: 23/11/2015]
  Hỏi và đáp lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dùng cho học viên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng)
      Tác giả: Nguyễn Thị Thanh, Phạm Đức Kiên
       Mô tả:  H. : Chính trị - Hành chính, 2013.- 186 tr. ; 21 cm
      Kho 1: 01c (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 12/11/2015]

  Career Paths Accounting
Tác giả: John Taylor, Stephen Peltier
Mô tả: England: Express Publishing, 2015. – 78tr.; 30cm.
Kho đọc: 02c 
(Xem tiếp)
1