LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :

Số người truy cập: 626.819
Đang online: 6
Giới thiệu tài liệu hay
[Đăng ngày: 01/11/2015]
 

PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp)
Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp trình bày các nội dung về quá trình viết báo cáo tốt nghiệp, kể từ khi xác lập đề tài nghiên cứu... (Xem tiếp)

[Đăng ngày: 01/11/2015]
 

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG KHÔNG CHUYÊN NGỮ
Cuốn sách chia sẻ những thực tiễn, những kinh nghiệm, đúc kết xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ tại Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh với ba chủ đề là xây dựng...(Xem tiếp)

1