LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :

Số người truy cập: 626.814
Đang online: 7
[ Đăng ngày: 01/11/2015 ]

Thời gian phục vụ của Thư viện tại cơ sở 1 và cơ sở 2 như sau:

CS1: Phòng đọc, mượn tài liệu về nhà, báo – tạp chí:

Thứ Hai - Thứ Sáu           : 8h00  – 17h00

Khu tự học:                                                          

Thứ Hai – Thứ Sáu          : 7h30   – 21h00

Thứ Bảy                           : 7h30   – 19h00

Phòng phát hành: Thứ Hai – Thứ Sáu

Sáng                                : 8h00   – 12h00

Chiều                               : 13h00 – 17h00

CS2: Phòng tự học:         Thứ Hai – Thứ Sáu: 7h00 – 17h00

CÁC TIN KHÁC