LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :
Số người truy cập: 609.258
Đang online: 3
[ Đăng ngày: 11/11/2015 ]

Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải III được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-CĐGTVT ngày 03 tháng 02 năm 2004 với tổng diện tích 550m2. Tên của trung tâm có sự thay đổi phù hợp với chức năng nhiệm vụ qua từng thời kỳ: Trung tâm Thiết bị Đào tạo – Thư viện (2004), Thư viện (2005), Trung tâm Thông   tin – Thư viện (2009).

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III là một trong những đơn vị quan trọng có chức năng phục vụ công tác lãnh đạo, nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giảng viên và sinh viên học sinh trong toàn trường với nhiệm vụ tổ chức, xây dựng nguồn lực thông tin phù hợp với ngành nghề đào tạo của trường và tổ chức lưu trữ, khai thác một cách hiệu quả nguồn lực thông tin này cho tất cả các đối tượng dùng tin trong trường.

Trung tâm Thông tin – Thư viện có chức năng, nhiệm vụ:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển hoạt động thư viện,thông tin - truyền thông trước mắt và lâu dài.
 • Tăng cường đầu tư có trọng tâm các tài liệu, giáo trình bài giảng phục vụ cho nhu cầu đào tạo, tạo tiền đề cho Trường xây dựng và phát triển thành trường đại học.
 • Trực tiếp tổ chức cho CBVC, HS-SV mượn tài liệu phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập và NCKH.
 • Trình Hiệu trưởng kế hoạch và các thủ tục xuất bản các xuất bản phẩm nội bộ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH của Nhà trường.
 • Tổ chức cấp phát, quản lý trang phục đồng phục HS-SV.
 • Xây dựng thư viện điện tử, nối mạng với các thư viện hàng đầu trong nước và quốc tế đáp ứng kịp thời những tiến bộ khoa học và công nghệ mới.
 • Tổ chức các dịch vụ: thư viện mạng, trao đổi thông tin mạng, sách báo, nhân bản tài liệu theo nhu cầu bạn đọc, theo tinh thần phục vụ là chính; trên nguyên tắc hoạt động dịch vụ lấy thu bù chi, có tích lũy nộp về Trường.
 • Xây dựng, quản lý phòng Truyền thống Trường. Thu thập, xử lý, bảo quản các tư liệu, hiện vật, hình ảnh về mọi mặt hoạt động của Trường qua các thời kỳ. Có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động của phòng Truyền thống để góp phần giáo dục ý thức đạo đức cho học sinh.
 • Xây dựng, phát triển, quản lý trang tin điện tử Trường Cao đẳng GTVT III.
 • Tổ chức truyền thông, quản lý, phổ biến thông tin và sản phẩm đề tài NCKH của nhà trường

Định hướng mục tiêu:

 • Đảm bảo Thư viện được vận hành một cách khoa học, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển chung của Nhà trường.
 • Xem người sử dụng thư viện là trung tâm thông qua việc duy trì và phát triển các chính sách, dịch vụ hướng tới người sử dụng.
 • Phát triển nguồn lực thông tin phục vụ hiệu quả nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của người sử dụng.
 • Từng bước nâng cao vị thế và vai trò của thư viện thông qua sự đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ thông tin, chia sẻ và hợp tác thông tin với các thư viện trong và ngoài hệ thống, các trung tâm thông tin.
 • Duy trì và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện nhằm đảm bảo hoạt động thư viện được xuyên suốt, đảm bảo các dịch vụ thông tin được cung cấp và phân phối kịp thời.
 • Tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ thư viện phát huy tối đa khả năng và tiềm năng để họ có thể làm việc một cách hiệu quả, sáng tạo và trách nhiệm; nắm vững chuyên môn nghiệp vụ thư viện; cập nhật và tiếp thu kịp thời những vấn đề mới của ngành.

Thư viện tổ chức các phòng chức năng gồm phòng đọc tại chỗ, báo – tạp chí và mượn tài liệu về nhà, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt độngthư viện, kết nối mạng Internet, wifi phục vụ học tập, nghiên cứu và giảng dạy; đồng thời công nghệ thông tin đã được ứng dụng vào hoạt động thông tin – thư viện từ khâu quản lý người dùng đến quản lý biên mục và tra cứu thông tin qua phần mềm quản lý thư viện The Library Information System (zLIS) version 6.0 với các phân hệ bổ sung, biên mục, lưu hành, quản lý báo – tạp chí và quản lý người dùng.

Tính đến tháng 11/2015, kho tài liệu của thư viện có gần 9.000 nhan đề với gần 27.000 bản chủ yếu là tài liệu in bằng tiếng Việt gồm: sách, luận văn, luận án và các báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên phục vụ các chuyên ngành đào tạo của trường (tài liệu ngoại văn chủ yếu là tiếng Anh với gần 600 nhan đề); báo – tạp chí gồm 16 tên báo và phụ san, 11 tên tạp chí chuyên ngành chủ yếu bằng tiếng Việt. Các tài liệu được tổ chức theo hình thức kho mở, sắp xếp môn loại tri thức kết hợp với chủ đề.

Các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện từng bước được hình thành nhằm giới thiệu đến người sử dụng nguồn tài nguyên thông tin của thư viện, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của người sử dụng, cụ thể:

 • Xây dựng và hoàn thiện bộ máy tra cứu điện tử để người sử dụng tìm tài liệu một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Xây dựng các cơ sở dữ liệu sách, tạp chí chuyên ngành và cùng nhà trường xuất bản bài giảng, giáo trình phục vụ đào tạo theo hệ thống tín chỉ;
 • Biên soạn các loại thư mục chuyên ngành, ấn phẩm thông tin phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của người sử dụng.
 • Thông báo kịp thời những tài liệu mới, nguồn tin mới được bổ sung vào thư viện; giới thiệu danh mục luận án – luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp,...
 • Quảng bá rộng rãi nguồn tài nguyên thông tin, sản phẩm – dịch vụ thông tin bằng các phương tiện tuyền thống (bản tin, tờ rơi,…) và hiện đại (website, mạng xã hội,…)
 • Và các dịch vụ hỗ trợ người dùng như: đọc tài chỗ, cho mượn tài liệu về nhà, sao chụp tài liệu,…

Trung tâm Thông tin – Thư viện đã và đang từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như nhiệm vụ do nhà trường giao phó, tính đến năm 2015 thư viện có 11 cán bộ.

 

CÁC TIN KHÁC