LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :
Số người truy cập: 609.259
Đang online: 3
[ Đăng ngày: 26/10/2015 ]

Danh mục Bài trích tạp chí tập hợp các bài trích tạp chí chuyên ngành hiện có tại thư viện với các thông tin về nhan đề, tác giả, nguồn trích và được sắp xếp theo số tạp chí.

Đây là một sản phẩm thông tin rất hữu ích đối với người sử dụng khi cần tìm kiếm tài liệu phục vụ cho mục đích học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, giúp người sử dụng mở rộng nguồn tài liệu tham khảo trên các tạp chí.

 Để xem nội dung tài liệu, bạn đọc vui lòng thực hiện theo hướng dẫn:

Tra cứu -> Tài liệu điện tử  -> Bài trích tạp chí  -> Nhập nội dung cần tìm vào các ô điều kiện tìm (chỉ xem trang đầu tiên)

***Bạn đọc vui lòng liên hệ Phòng đọc thư viện để được cấp tài khoản xem toàn văn tài liệu.

***Hoặc bạn đọc có thể đọc toàn văn bằng bản giấy các bài trích tạp chí tại phòng Đọc thư viện (lầu 1, dãy B). 
Xem  Danh mục Bài trích tạp chí:

Cầu đường Việt Nam  2013  2014   2015 
Cơ khí Việt Nam 2013 2014   2015 
Công nghệ ngân hàng   2014   2015
Giao thông vận tải 2013  2014
  2015 
Kế toán & Kiểm toán    2014    2015 
Khoa học công nghệ Xây dựng    2014    2015 
Kiểm toán cuối tháng    2014    2015 
Người xây dựng  2013  2014    2015 
Tin học ngân hàng    2014    2015 
Thị trường tài chính tiền tệ    2014    2015 
Xây dựng  2013
2014    2015 

2013 
2013 
2013 
CÁC TIN KHÁC