LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :
Số người truy cập: 609.255
Đang online: 3
[ Đăng ngày: 01/11/2015 ]
Các bản thư mục chuyên ngành được biên soạn nhằm giới thiệu đến bạn đọc là giảng viên – CBCNV – sinh viên của Trường các tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu các chuyên ngành đào tạo, cũng như khai thác triệt để và hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của thư viện.
Các bản thư mục tập hợp các tài liệu chủ yếu là sách tiếng Việt hiện có tại thư viện dưới dạng thông tin thư mục có kèm hình ảnh tài liệu; các tài liệu được nhóm theo từng môn học, trong từng môn học tài liệu được sắp xếp theo trật tự chữ cái tên tài liệu.
Bản thư mục được xây dựng gồm 4 phần: Lời giới thiệu, Mục lục, Nội dung thư mục và Bảng tra cứu tên tác giả.
Bảng tra cứu tên tác giả được xây dựng nhằm mở rộng hướng tìm kiếm, giúp bạn đọc tìm tài liệu theo tên tác giả, tập hợp các tài liệu của cùng một tác giả; tên tác giả được sắp xếp theo trật tự chữ cái kèm theo là số thứ tự của tài liệu và số trang có chứa tên tác giả.
Hiện tại, thư viện đã biên soạn các bản thư mục:
  1. Thư mục chuyên ngành Kinh tế xây dựng
  2. Thư mục chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
  3. Thư mục chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  4. Thư mục chuyên ngành Khai thác vận tải thủy bộ
  5. Thư mục chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  6. Thư mục chuyên ngành Cơ khí
  7. Thư mục chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
  8. Thư mục chuyên ngành Công nghệ xây dựng cầu đường bộ
  9. Thư mục chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
Bạn đọc vui lòng liên hệ Phòng đọc thư viện để được phục vụ!!!
CÁC TIN KHÁC