[ Đăng ngày: 24/08/2014 ]

 STT

 Họ và tên

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

ẢNH

 1

 Bùi Thị Minh Phương                               

Giám đốc

Thạc sĩ
TT - TV

 

 2

 Nguyễn Thị Trúc Tiêu

Tổ trưởng Tổ Thư viện

Thạc sĩ
TT - TV

  

 3

 Đỗ Nghẹ

Chuyên Viên

CNĐH
TT-TV

 

 4

 Lý Hoàng Hà

Tổ trưởng Tổ Xuất Bản

CNCĐ
Tin Học

 

 5

 Võ Thị Hồng Nhung

Chuyên Viên

CNĐH
Kế Toán

 

 6

 Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chuyên Viên

CNĐH
Kế Toán

 

 7

 Lê Phước Khai

Chuyên Viên

CNCĐ
TT - TV

 

 8

 Lữ Thị Oanh

Chuyên Viên

CNCĐ
Tin học

 

9

 Cao Thanh Hiền

Chuyên Viên

CNCĐ
Tin học

 

10

 Ma Thị Thu Thuỷ

Chuyên Viên

CNĐH
TT - TV

 


CÁC TIN KHÁC