LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :

Số người truy cập: 626.817
Đang online: 5
[ Đăng ngày: 01/11/2015 ]

Danh mục Khóa luận tốt nghiệp tập hợp các đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các khóa hiện có tại thư viện với các thông tin về nhan đề, tác giả, nơi bảo vệ, năm bảo vệ, chuyên ngành và được sắp xếp theo từng chuyên ngành.

Đây là một sản phẩm thông tin rất hữu ích đối với người sử dụng khi cần tham khảo các đề tài để thực hiện khóa luận và tránh sự trùng lặp khi nghiên cứu đề tài.

***Bạn đọc có thể đọc toàn văn bằng bản giấy các khóa luận tốt nghiệp tại phòng Đọc thư viện (lầu 1, dãy B)CÁC TIN KHÁC