LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :
Số người truy cập: 300126
Đang online: 16
Thông báo
[Đăng ngày: 02/07/2017]
Thông báo thẻ sinh viên
Mặt trước
 
Mặt sau 
[Đăng ngày: 04/06/2017]
DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ TÀI LIỆU THƯ VIỆN

[Đăng ngày: 18/04/2017]

THÔNG BÁO

 
 Về việc cho mượn tài liệu về nhà tại kho đọc và kho mượn
nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4
và Ngày sách & Bản quyền thế giới 23/4
[Đăng ngày: 07/10/2016]
  Nhằm mở rộng nguồn tài liệu tham khảo và hỗ trợ  nghiên cứu khoa học, thư viện giới thiệu đến toàn thể bạn đọc dùng thử miển phí các CSDL đa ngành nước ngoài gồm CSDL ProQuest, Springer link và CSDL tiếng Việt. Thời gian dùng thử từ ngày 10/10/2016 đến ngày 23/10/2016. (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 04/10/2016]
  Từ tháng 10/2016 Thư viện phối hợp với Tạp chí Thế giới (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 10/08/2016]
  Tài liệu môn học tân sinh viên khoá 40 (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 19/07/2016]
  Nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho sinh viên trong dịp hè, từ ngày 25/7/2016 Thư viện áp dụng chính sách cho mượn tài liệu về nhà như sau...(Xem tiếp)
123