Thông báo
[Đăng ngày: 18/04/2017]

THÔNG BÁO

 
 Về việc cho mượn tài liệu về nhà tại kho đọc và kho mượn
nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4
và Ngày sách & Bản quyền thế giới 23/4
[Đăng ngày: 07/10/2016]
  Nhằm mở rộng nguồn tài liệu tham khảo và hỗ trợ  nghiên cứu khoa học, thư viện giới thiệu đến toàn thể bạn đọc dùng thử miển phí các CSDL đa ngành nước ngoài gồm CSDL ProQuest, Springer link và CSDL tiếng Việt. Thời gian dùng thử từ ngày 10/10/2016 đến ngày 23/10/2016. (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 04/10/2016]
  Từ tháng 10/2016 Thư viện phối hợp với Tạp chí Thế giới (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 10/08/2016]
  Tài liệu môn học tân sinh viên khoá 40 (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 19/07/2016]
  Nhằm cung cấp tài liệu tham khảo cho sinh viên trong dịp hè, từ ngày 25/7/2016 Thư viện áp dụng chính sách cho mượn tài liệu về nhà như sau...(Xem tiếp)
[Đăng ngày: 05/05/2016]

   Thư viện đã cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập cho bạn đọc. Để khai thác tài liệu số miễn phí, bạn đọc thực hiện theo hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng tài liệu số (Xem tiếp)


[Đăng ngày: 03/05/2016]
  Mời toàn thể bạn đọc xem toàn văn tài liệu điện tử (tiếng Việt và tiếng Anh) gồm các lĩnh vực như công nghệ thông tin, ngoại thương, toán học, vật lý, hóa học, hành chính công,… với hơn 10.000 tài liệu điện tử (đính kèm Danh mục tài liêu điện tử được xem toàn văn) (Xem tiếp)
[Đăng ngày: 08/04/2016]
  Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4, nhằm cung cấp tài liệu cho sinh viên học tập, tham khảo theo lớp. Thư viện tổ chức cho bạn đọc là sinh viên các khóa mượn tài liệu về nhà theo lớp ...(Xem tiếp)
[Đăng ngày: 04/03/2016]
   Hướng tới Ngày sách Việt Nam 21/4 nhằm tôn vinh những giá trị của sách, tôn vinh người đọc và hướng tới Kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, TT Thông tin – Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải III ... (Xem tiếp)
123