[ Đăng ngày: 02/07/2017 ]
Mời các bạn sinh viên có tên trong danh sách đến Phòng Phát hành (Thư viện) nhận thẻ sinh viên (làm lại và mới). Khi đi, mang theo CMND để nhận thẻ:


CÁC TIN KHÁC