LỊCH LÀM VIỆC 
Thứ Hai đến Thứ Sáu
Thời gian: 8h00 - 17h00

Liên kết website :

Số người truy cập: 626.807
Đang online: 9
[ Đăng ngày: 14/01/2016 ]
 

Nghiệp vụ chuyên sâu kế toán trường học. Hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý thu, chi tài chính trong ngành giáo dục – đào tạo năm 2015

Tác giả: Tài Thành, Vũ Thanh (Sưu tầm và HTH)

Mô tả: H.: Tài chính, 2015. – 423tr; 29cm

Kho 1: 01c 
   

Chính sách tăng lương tối thiểu năm 2015. Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành (Hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp, trợ cấp mới nhất)

Tác giả: Thùy Linh, Việt Trinh

Mô tả: H.: Lao động, 2014. – 427tr.; 28cm

Kho 1: 01c
CÁC TIN KHÁC