MỚI
[Đăng ngày: 18/04/2017]

THÔNG BÁO

 
 Về việc cho mượn tài liệu về nhà tại kho đọc và kho mượn
nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4
và Ngày sách & Bản quyền thế giới 23/4
CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 02/06/2016]
  Thông báo tài liệu mới quí II - 2016 (Xem tiếp)
CÁC TIN KHÁC
[Đăng ngày: 05/05/2016]
    TT Thông tin – Thư viện Trường CĐ Giao thông vận tải III tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4
Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, trong tháng 4/2016 , TT Thông tin – Thư viện Trường CĐ Giao thông vận tải III đã tiến hành các hoạt động chào mừng như: Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, tài nguyên của thư viện; tổ chức đọc sách theo từng lớp học;(Xem tiếp)
CÁC TIN KHÁC